close

L. KORZIENIOWSKI.

Bezpieczenstwo Europy w perspektywie zagrożeń Polski i Ukrainy

 

Wreszcie w 2014 roku stało się jasne, że: po pierwsze, Polska jest sąsiadem i sojuszni­kiem narodu ukraińskiego; po drugie, Rosjanie są fałszywym “bratnim narodem” i zagrożeniem do pokoju w Europie; po trzecie, suwerenem Ukrany jest naród ukraiński, świadomy swojej tożsamości i podmiotowości.

Jak co roku, inspirację do refleksji nad tą wspól­notą przeszłości i dzisiejszych doświadczeń dos­tarcza “Tydzień oświaty dorosłych Ukrainy” [2].

Ten szkic nie aspiruje do jakiejkolwiek próby analizy stosunków międzynarodowych w Europie. Jest jedynie próbą oceny dzisiejszej sytuacji z perspektywy dotychczasowych doświadczeń Europejskiego stowarzyszenia nauk o bezpieczeń­stwie, którego członkami są przedstawiciele z 23 państw Europy, w tym także Ukraińcy i Rosjanie.

Ukraina dosta ... Читати далі »

Переглядів: 655 | Додав: yurikkk | Дата: 14.06.2016

Oksana FURMAN

"EDUCATIONAL COMMUNICATION AS OPTION OF INNOVATION-PSYCHOLOGICAL CLIMATE"

Стаття у 2 номері журналу за 2016 рік. С. 151-156.

читати

Переглядів: 532 | Додав: yurikkk | Дата: 14.06.2016

Psychology

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL IMPACT AS A PARAMETR OF INNOVATIVE-PSYCHOLOGICAL CLIMATE

Furman Oksana,

candidate of psychological sciences, Ternopil National Economic University, Ukraine

Annotation and key words

                In the article to be subject to substantiation the first parameter of innovative-psychological climate (IPC) – social-psychological impact and its classes (cognitive and subjective impact, regulatory-personal interplay, values and individual self-impact, spiritual-universum self-creation), which functioning in the system of modular-developmental learning. Reveals that mentioned impact happens in the socio-cultural space-time of educational interaction and interrelated wi ... Читати далі »

Переглядів: 663 | Додав: yurikkk | Дата: 14.06.2016

Психологія

УДК 159.9

 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL FOUNDTIONS OF ORGANIZATION OF TRAINING-PRODUCTIVE ACTIVITY OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS

The candidate of psychological sciences, docent Shandruk S. K.

Ternopil National Economic University, Ukraine,  Ternopil

 

Considered the theoretical bases of organization training-productive activity of future practical psychologists. Presented basic scientific approaches to understanding the innovative creative activity of  psychologist-professional. Determined the principles of development the system of forms and  methods of work on development creative professional abilities and singled out the basic conditions of formation creative personality of students of psychological profile during training-productive activity. Substantiated the necessity of implementation into ... Читати далі »

Переглядів: 517 | Додав: yurikkk | Дата: 14.06.2016

Adress

46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 5a.

Phones
+380974427595