[ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО ]

  

"ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО"
Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання)


Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі психології*

 

Лауреат Загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України” (2011)

 
Виходить з 2000 року чотири рази на рік
 
Загальний тираж у 2017 році 2400 примірників

 

ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print)

 

Видання індексується наукометричною системою Google Академія [1].

Офіційна Інтернет-сторінка журналу: http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131, також статті розміщені на сервері ТНЕУ: pis.tneu.edu.ua
 
Засновник та видавець: Тернопільський національний економічний університет
Співвидавці: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Голова редакційної ради – Андрій Ігорович Крисоватий**

Шеф-редактор – Володимир Петрович Мовчан**

Головний редактор – Анатолій Васильович Фурман**

Заступник головного редактора (відповідальний за випуск) – Юрій Москаль

Заступники головного редактора – Сергій БолтівецьОксана Фурман, Андрій Гірняк

Завідувачка редакцією (відповідальний секретар) – Надія Колісник

Редакційна колегія:

Ярослава БугеркоЛариса Журавльова, В’ячеслав Казміренко, Зіновія Карпенко, Віталій Климчук, Світлана КузіковаЮрій Максименко, Віктор Москалець, Петро М’ясоїд, Віталій ПанокВалентина ПодшивалкінаЄвген Потапчук, Юрій Романенко, Ірина РевасевичМирослав Савчин, Олександр Самойлов, Олександр СанніковВіталій Татенко, Михайло Томчук, Анатолій А. Фурман, Олег ХайрулінСергій Шандрук, Ольга Шаюк, Наталія Шевченко, Тетяна ЩербанВадим ЯмницькийАлла Ярошенко, Тамара Яценко (Україна), Марина Гусельцева, Елена Старовойтенко (Росія), Уладзімір Янчук (Білорусь), Igor Racu (Молдова), Roman Tratch (США), G. Barry Morris (Канада), Lynda Dolan (Австралія)

Редакційна рада:

Віль Бакіров, Євген ГоловахаІван Данилюк (заступник голови), Володимир ЄвтухМикола Жулинський, Володимир ІльїнАнатолій КонверськийЮрій Кузнецов, Михайло Лучко, Володимир Мельник, Віктор Огнев’юк, Ігор Пасічник, Мирослав ПоповичВіктор РибаченкоОльга Саннікова, Микола Слюсаревський (заступник голови), Максим Стріха, Євген Суліма, Олексій ЧебикінЮрій Яковенко (заступник голови) 

*Наказ МОН України № 693 від 10 квітня 2017 року

**згідно чинних вимог подаємо по-батькові очільників видання