close

09:08
Сергій Болтівець про журнал

320 грн.80 коп.коштує річна передплата фахового українського психологічного журналу "Психологія і суспільство" на 2019 рік. Я сьогодні пішов на пошту і передплатив мій фаховий журнал, про що вміщую чек: сам журнал коштує 308 грн. 03 коп., а поштове доставлення протягом року - 12 грн. 50 коп., отже вього - 320 грн. 80 коп. Якщо зважити, що на 13,5 тис. бюджетних психологів системи освіти передплата фахового журналу становить 500 примірників, то якість їхньої фахової самоосвіти не виходить за межі 3,7 %, тобто лише один з 25 психологів володіє змістом одного з найкращих серед країн центральної і східної Європи психологічних журналів із взірцевою термінологічною в царині психології українською мовою. Аналогів в Україні і в світі немає. Водночас зміст "Психології і суспільства на 2019-й і наступний роки збігається з напрямками суспільних та індивідуальних потреб, відображених у назвах психологічних журналів різних країн світу, починаючи з провідних у психології - США, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії, Перу, Хорватії та багатьох інших: Journal of Psychoeducational Assessment(Журнал психоосвітнього оцінювання ), Journal of Clinical Psychoanalysis (Журнал клінічного психоаналізу ), Journal of Clinical Psychology (Журнал клінічної психології) Journal of Psychological and Educational Research ( Журнал психолого-педагогічних досліджень ), Journal of Psychohistory(Журнал психоісторії), Journal of Psycholinguistic Research (Журнал психолінгвістичних досліджень), Journal of Psychological Issues in Organizational Culture (Журнал психологічних проблем організаційної культури), Journal of Psychologists and Counsellors in Schools (Журнал психологів та радників у школах), Journal of Psychology and Human Sexuality ( Журнал психології та людської сексуальності ), Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment (Журнал психопатології та поведінкової оцінки), Journal of Psychotherapy and The Family (Журнал психотерапії та сім'ї), Journal of Psychotherapy and The Family (Журнал психотерапії та сім'ї), Journal of Psychotherapy in Independent Practice (Журнал психотерапії в незалежній практиці), Journal of Psychotherapy Integration (Журнал інтегративної психотерапії), Journal of Psychotherapy Practice and Research(Журнал психотерапевтичної практики та досліджень), Mental hygiene (Психічна гігієна), Mentalhigiene es Pszichoszomatika(Психічна гігієна та психосоматика), Neuropsychoanalysis (Нейропсихоаналіз), Neuropsychobiology (Нейропсихологія), Neuropsychological Rehabilitation (Нейропсихологічна реабілітація), Neuropsychological Trends (Нейропсихологічні тенденції), Psychoanalysis, Culture & Society (Психоаналіз, культура та суспільство), Psychoanalytic Inquiry(Психоаналітичний запит), Psychological Inquiry (Психологічний запит), Psychoanalytic Study of the Child (Психоаналітичне вивчення дитини), Psychodynamic Counselling (Психодинамичне консультування ), Psychological Methods (Психологічні методи), Psychological science in the public interest : a journal of the American Psychological Society(Психологічна наука в інтересах суспільства: журнал Американського психологічного товариства), Psychological Services(Психологічні служби), Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy (Психологічна травма: теорія, дослідження, практика та політика ), Psychologie in Erziehung und Unterricht (Психологія в освіті та навчанні), Psychologist (Психолог), Psychology and Developing Societies ( Психологія і розвиток суспільств), Psychology and Education (Психологія та освіта), Psychology and Health(Психологія та здоров'я), Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice (Психологія та психотерапія: теорія, дослідження та практика), Psychology in the Schools (Психологія у школах), Psychology Learning and Teaching (Психологія навчання та вправляння), Psychology of Addictive Behaviors (Психологія узалежненої поведінки), Psychology of Consciousness: Theory Research, and Practice (Психологія свідомості: теорія досліджень та практика), Psychology of Language and Communication ( Психологія мови та спілкування), Psychology of Learning and Motivation - Advances in Research and Theory (Психологія навчання та мотивація - Досягнення в дослідженні та теорії), Psychology of Music (Психологія музики), Psychology of Religion and Spirituality (Психологія релігії та духовності), Psychology of Sport and Exercise (Психологія спорту та вправ), Psychology of Violence (Психологія насильства), Psychology, Society and Education (Психологія, суспільство та освіта), Psychopathology (Психопатологія), Psychophysiology (Психофізіологія), Psychosocial Intervention (Психосоціальне втручання), Psychotherapy in Private Practice (Психотерапія в приватній практиці) та інших.

Переглядів: 382 | Додав: yurikkk | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Adress

46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 5a.

Phones
+380974427595