close

10:10
Ідея і зміст професійного методологування

Шановні колеги!

Вийшла друком монографія професора Анатолія Фурмана "Ідея і зміст професійного методологування" (Тернопіль: ТНЕУ, 378 с.)

Монографія різнобічно аргументує авторську ідею профе­сійного методо­ло­гування, яка вкотре не лише переосмислює досвід системомисле­діяльнісної методології, а й створює підґрунтя нового методо­логічного напряму – віта­культурної методології. На тлі історичного постання цієї ідеї обґрунтовується сутність досконалого методологування у нарощуванні його принципів та умов, рівнів і критеріїв, концептів і схематизмів, смислоформ та інстру­ментів самоорганізації дослідником власної рефлексивної мисле­діяльності та проб­лемно-модульного методологу­вання як складноінтегро­ваних форм віта­культур­ного утвердження постнекласичного світу методо­ло­гії. Детально розгляда­ються компоненти, рівні та етапи методологічного аналізу, логіка та особливості категорієгенезу, складники, засновки і концент­ри вітакультурної методології, а також мислесхеми, категорійні матриці, оргдіяльнісні схеми і моделі та методо­­логічна план-карта як найдосконаліші і водночас як унікально складні інстру­менти зрілого методологування у гар­моній­ному взаємодопов­ненні ка­тегорій, принципів, епістем, способів, засобів, пара­метрів, процедур. Вод­­но­раз це не повно завершене теоретичне дос­лідження, а підсумок окремого етапу виконання науково-суспільної програми, що реалізується автор­ською на­уковою школою.

Для методологів, ігротехніків, філософів, науковців, управлінців, освітян і, щонайперше, магістрів, аспірантів і докторантів.

Переглядів: 1015 | Додав: yurikkk | Рейтинг: 2.3/3
Всього коментарів: 0
Adress

46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 5a.

Phones
+380974427595