[ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО ]

  

"ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО"
Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання)


Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі психології*

 

Лауреат Загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України” (2011)

 
Виходить з 2000 року чотири рази на рік,

з 2018 року – по два спарених номери на рік


 
Загальний тираж у 2019 році 1200 примірників

 

ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print)

 

Видання з 2012 року індексується наукометричною системою Google Академія [1] (h-iндекс – 29/17, і10-індекс – 120/50, станом на 1.03.2019).

Журнал з 2017 року індексується у ICV Індекс Копернікус, Польща [2] (2017 - 60.6, станом на 1.03.2019).

Офіційна Інтернет-сторінка журналу: pis.tneu.edu.ua, також статті розміщені у базі УРАН та базі НБУ імені Вернадського.

Входить в базу "Бібліометрика української науки" СІАЗ НЮБ ФПУ [3]


 
Засновник та видавець: Тернопільський національний економічний університет
Співвидавці: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Голова редакційної ради – Андрій Ігорович Крисоватий**

Шеф-редактор – Володимир Петрович Мовчан**

Головний редактор – Анатолій Васильович Фурман**

Заступники головного редактора – Сергій БолтівецьОксана Фурман

Відповідальний за випуск – Юрій Москаль

Завідувачка редакцією – Надія Колісник

 

Редакційна колегія:

Зіновія Карпенко (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),

Юрій Максименко (Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського),  

Віктор Москалець (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),  

Віталій Панок (Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи АПН України),  

Олексій Полунін (Київський національний торговельно-економічний університет),  

Мирослав Савчин (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),  

Ольга Саннікова (Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського),   

Віталій Татенко (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України),  

Михайло Томчук (Вінницька академія неперервної освіти),   

Сергій Шандрук (Тернопільський національний економічний університет),  

Наталія Шевченко (Запорізький національний університет),   

Тетяна Щербан (Мукачівський державний університет),   

Тамара Яценко (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького),

В’єра Бачова (Інститут експериментальної психології АН Словаччини), 

Марина Гусельцева (Психологічний інститут РАО, Російська Федерація), 
 

Райнер Клуве (Гамбурзький університет, ФРН),

Ігор Раку (Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Молдова), 

Роман Трач (Американська психологічна асоціація, США) 

 

Редакційна рада:

Віль Бакіров,

Іван Данилюк (заступник голови),

Юрій Кузнецов, 

Ігор Пасічник,

Віктор Рибаченко,

Микола Слюсаревський (заступник голови),

Олексій Чебикін,

Юрій Яковенко 

 

*Наказ МОН України № 693 від 10 квітня 2017 року

**згідно чинних вимог подаємо по-батькові очільників видання