close

  

"ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО"
Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання)

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації Серія КВ № 2473-14678 ПР, видане 23 березня 2021 року Міністерством юстиції України

ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print)
DOI: https://doi.org/10.35774/pis

 

Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” у галузі психологічних наук, спеціальність – 053 Психологія (Наказ МОН України № 1188 від 24 вересня 2020 року)
 

Лауреат Загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України” (2011 рік)
 

Виходить з 2000 року. У 2000-2020 роках – чотири рази на рік, з 2021 року – двічі на рік.
Загальний тираж у 2023 році – 800 примірників

 

З 2012 року індексується наукометричною системою Google Академія (h-iндекс – 36/19, і10-індекс – 215/75, станом на 25.10.2023).

З 2017 року індексується у ICV Індекс Копернікус, Польща (ICV 2017 - 60.6, ICV 2018 - 66.65 ICV 2019 - 70.96, ICV 2020 - 82.77, ICV 2021 - 93.03 ICV 2022 - 90.64 станом на 25.10.2023).

 

Офіційна Інтернет-сторінка журналу: pis.wunu.edu.ua

Статті розміщені у наукометричних базах Індекс Копернікус (ICI World of Journals), платформі "Наукова періодика України" Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, УРАН.

По базі "Бібліометрика української науки" СІАЗ НЮБ ФПУ (38 місце серед 682 видань станом на 01.12.2020).

 
Засновник та видавець: Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль).

 

Редакційна колегія:

Голова редакційної ради:
Оксана Десятнюк (д. е. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Головний редактор:
Анатолій В. Фурман (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Заступники головного редактора:
Сергій Болтівець (д. психол. н., проф., Українська асоціація гіпнозу),
Оксана Фурман (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Відповідальний за випуск:
Юрій Москаль (Західноукраїнський національний університет)

Англомовний літературний редактор:
Мар’яна Липка (Західноукраїнський національний університет)

 

Андрій Гірняк (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет),
Інеса Гуляс (д. психол. н., доц., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича),
Руслана Каламаж (д. психол. н., проф., Національний університет "Острозька академія"),
Зіновія Карпенко (д. психол. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"),
Олександр Колесніченко (д. психол. н., с.н.с., НДІ СБД Національної гвардії України, м. Харків),
Юрій Максименко (д. психол. н., проф., Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського),  
Віктор Москалець (д. психол. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),
Петро М’ясоїд (к. психол. н., доц., Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2),
Віталій Панок (д. психол. н., проф., Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи АПН України),  
Олексій Полунін (д. психол. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет),  
Мирослав Савчин (д. психол. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),  
Анатолій А. Фурман (д. психол. н., проф., Національний університет "Одеська політехніка"),  

Сергій Шандрук (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет),
Наталія Шевченко (д. психол. н., проф., Запорізький національний університет),   
Тетяна Щербан (д. психол. н., проф., Мукачівський державний університет),   
В’єра Бачова (д. психол. н., проф., Інститут експериментальної психології АН Словацької Республіки),
Райнер Клуве (д. психол. н., проф., Гамбурзький університет, Федеративна Республіка Німеччина),
Ігор Раку (д. психол. н., проф., Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Республіка Молдова),
Роман Трач (д. психол. н., проф., Американська психологічна асоціація, Сполучені Штати Америки)

 

Редакційна рада:
Оксана Десятнюк (голова), Юрій Кузнецов (заступник голови), Іван Данилюк,  Віль Бакіров, Андрій Крисоватий, Любов Найдьонова, Ігор Пасічник, Віктор Рибаченко, Володимир Сабадуха, Михайло Томчук, Олег Хайрулін, Олексій Чебикін, Тамара Яценко 

Adress

46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 5a.

Phones
+380974427595