close

  

"ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО"
Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання)

ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print)
DOI: https://doi.org/10.35774/pis

 

Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” у галузі психологічних наук, спеціальність – 053 Психологія (Наказ МОН України № 1188 від 24 вересня 2020 року)
 

Лауреат Загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України” (2011 рік)
 

Виходить з 2000 року чотири рази на рік (3 2021 року – двічі на рік)
Загальний тираж у 2021 році – 600 примірників

 

З 2012 року індексується наукометричною системою Google Академія (h-iндекс – 34/19, і10-індекс – 183/62, станом на 01.02.2021).

З 2017 року індексується у ICV Індекс Копернікус, Польща (ICV 2017 - 60.6, ICV 2018 - 66,65 ICV 2019 - 70,96 станом на 01.02.2021).

 

Офіційна Інтернет-сторінка журналу: pis.wunu.edu.ua

Статті розміщені у наукометричних базах Індекс Копернікус (ICI World of Journals), платформі "Наукова періодика України" Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, УРАН.

Входить в базу "Бібліометрика української науки" СІАЗ НЮБ ФПУ (38 місце серед 682 видань станом на 26.11.2020).

 
Засновник та видавець: Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль).

 

Редакційна колегія:

Голова редакційної ради:
Андрій Крисоватий (д. е. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Головний редактор:
Анатолій В. Фурман (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Заступники головного редактора:
Сергій Болтівець (д. психол. н., проф., Українська асоціація гіпнозу),
Оксана Фурман (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Відповідальний за випуск:
Юрій Москаль (Західноукраїнський національний університет)

Англомовний літературний редактор:
Мар’яна Липка (Західноукраїнський національний університет)

Руслана Каламаж (д. психол. н., проф., Національний університет "Острозька академія"),
Зіновія Карпенко (д. психол. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),
Юрій Максименко (д. психол. н., проф., Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського),  
Віктор Москалець (д. психол. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),
Петро М’ясоїд (к. психол. н., доц., Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2),
Віталій Панок (д. психол. н., проф., Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи АПН України),  
Олексій Полунін (д. психол. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет),  
Мирослав Савчин (д. психол. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),  
Ольга Саннікова (д. психол. н., проф., Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського),   
Михайло Томчук (д. психол. н., проф., Вінницька академія неперервної освіти),   
Сергій Шандрук (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет),
Наталія Шевченко (д. психол. н., проф., Запорізький національний університет),   
Тетяна Щербан (д. психол. н., проф., Мукачівський державний університет),   
Тамара Яценко (д. психол. н., проф., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького),
В’єра Бачова (д. психол. н., проф., Інститут експериментальної психології АН Словацької Республіки),
Марина Гусельцева (д. психол. н., проф., Психологічний інститут РАО, Російська Федерація),
Райнер Клуве (д. психол. н., проф., Гамбурзький університет, Федеративна Республіка Німеччина),
Ігор Раку (д. психол. н., проф., Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Республіка Молдова),
Роман Трач (д. психол. н., проф., Американська психологічна асоціація, Сполучені Штати Америки)

 

Редакційна рада:
Андрій Крисоватий (голова), Іван Данилюк, Микола Слюсаревський (заступники голови), Віль Бакіров, Юрій Кузнецов, Ігор Пасічник, Віктор Рибаченко, Олексій Чебикін, Юрій Яковенко 

Adress

46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 5a.

Phones
+380974427595