close

  

"ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО"
Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання)

 

ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print)
DOI: https://doi.org/10.35774/pis

 

Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі психології
(Наказ МОН України № 693 від 10 квітня 2017 року)

Категорія "В" переліку фахових наукових видань України (з 2018 року)

 

Лауреат Загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України” (2011)
 

Виходить з 2000 року чотири рази на рік
Загальний тираж у 2019 році становив 1800 примірників
Планований тираж у 2020 році – 2000 примірників

 

З 2012 року індексується наукометричною системою Google Академія (h-iндекс – 30/16, і10-індекс – 139/50, станом на 15.02.2020).

З 2017 року індексується у ICV Індекс Копернікус, Польща (2017 - 60.6, 2018 - 66,65 станом на 15.02.2020).

 

Офіційна Інтернет-сторінка журналу: pis.tneu.edu.ua

Статті розміщені у наукометричних базах Індекс Копернікус, УРАН, платформі "Наукова періодика України" Національної бібліотеки України імені В. Вернадського.

Входить в базу "Бібліометрика української науки" СІАЗ НЮБ ФПУ.


 
Засновник та видавець: Тернопільський національний економічний університет.
Співвидавці: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Редакційна колегія:

Головний редактор:
Анатолій В. Фурман (д. психол. н., проф., Тернопільський національний економічний університет)

Заступники головного редактора:
Сергій Болтівець (д. психол. н., проф., Українська асоціація гіпнозу),
Оксана Фурман (д. психол. н., проф., Тернопільський національний економічний університет)

Відповідальний за випуск:
Юрій Москаль (Тернопільський національний економічний університет)

Англомовні редактори:
Ірина Левандовська (к. пед. н., доц., Тернопільський національний економічний університет), 
Мар’яна Липка
(Тернопільський національний економічний університет)


Зіновія Карпенко (д. психол. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),

Юрій Максименко (д. психол. н., проф., Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського),  

Віктор Москалець (д. психол. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),

Петро М’ясоїд (к. психол. н., доц., Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2),

Віталій Панок (д. психол. н., проф., Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи АПН України),  

Олексій Полунін (д. психол. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет),  

Мирослав Савчин (д. психол. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),  

Ольга Саннікова (д. психол. н., проф., Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського),   

Віталій Татенко (д. психол. н., проф., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України),  

Михайло Томчук (д. психол. н., проф., Вінницька академія неперервної освіти),   

Сергій Шандрук (д. психол. н., проф., Тернопільський національний економічний університет),

Наталія Шевченко (д. психол. н., проф., Запорізький національний університет),   

Тетяна Щербан (д. психол. н., проф., Мукачівський державний університет),   

Тамара Яценко (д. психол. н., проф., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького),

В’єра Бачова (д. психол. н., проф., Інститут експериментальної психології АН Словацької Республіки),

Марина Гусельцева (д. психол. н., проф., Психологічний інститут РАО, Російська Федерація),

Райнер Клуве (д. психол. н., проф., Гамбурзький університет, Федеративна Республіка Німеччина),

Ігор Раку (д. психол. н., проф., Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Республіка Молдова),

Роман Трач (д. психол. н., проф., Американська психологічна асоціація, Сполучені Штати Америки)

 

Редакційна рада:
Андрій Крисоватий (голова), Іван Данилюк, Микола Слюсаревський (заступники голови), Віль Бакіров, Юрій Кузнецов, Ігор Пасічник, Віктор Рибаченко, Олексій Чебикін, Юрій Яковенко