[ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО ]
"ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО" Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософії, психології та соціології (Постанова президії ВАК України № 1-05/3 від 14 квітня 2010 року) Лауреат Загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України” (2011) Виходить з 2000 року чотири рази на рік Загальний тираж у 2014 році 2000 примірників ISSN 1810-2131 Засновник та видавець: Тернопільський національний економічний університет Співвидавці: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Філософський факультет, Факультет психології та Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Голова редакційної ради – Андрій Крисоватий Шеф-редактор – Володимир Мовчан Головний редактор – Анатолій Фурман Заступник головного редактора – випусковий редактор – Юрій Москаль Заступники головного редактора – Юрій Яковенко, Оксана Фурман, Андрій Гірняк Завідувачка редакцією – відповідальний секретар – Надія Колісник Редакційна колегія: Георгій Балл, Ада Бичко, Ігор Бичко, Сергій Болтівець, Леонід Бурлачук, Жанна Вірна, Євген Головаха, Оксана Гомотюк, Тетяна Гончарук-Чолач, Лариса Журавльова, В’ячеслав Казміренко, Надія Каліна, Зіновія Карпенко, Анатолій Лой, Юрій Максименко, Віктор Москалець, Петро М’ясоїд, Елеонора Носенко, Віктор Пазенок, Марія Пірен, Володимир Піча, Валентина Подшивалкіна, Євген Потапчук, Юрій Романенко, Мирослав Савчин, Олександр Самойлов, Ольга Саннікова, Віталій Татенко, Тетяна Титаренко, Михайло Томчук, Наталія Шевченко, Анатолій Шинкарюк, Алла Ярошенко, Володимир Ярошовець, Тамара Яценко (Україна), Марина Гусельцева, Олена Старовойтенко, Олександр Сухарєв (Росія), Володимир Янчук (Білорусь), Беррі Морріс (Канада), Євген Глива (Австралія) Редакційна рада: Анатолій Вихрущ, Олександр Глузман, Андрій Горбачик, Іван Данилюк (заступник голови), Микола Жулинський, Зеновій-Михайло Задорожний (заступник голови), Анатолій Конверський, Василь Кремень, Юрій Кузнєцов, Михайло Лучко, Володимир Мельник, Віктор Огнев’юк, Віталій Панок, Ігор Пасічник, Мирослав Попович, Микола Слюсаревський (заступник голови), Надія Скотна, Олексій Чебикін